Ваня Добрева:БСП трябва да заеме национално отговорна позиция

Моето изказване е резултат от разговори, които съм провеждала с членове на партията от общинската организация Красно село-София, с другари от Федерацията за образование и наука, а неотдавна имах среща и с членове на партията от Монтана. Така че моята гледна точка до голяма степен се определя от гледната точка на немалко членове и съмишленици на партията.
Най-силно безпокойство буди

намаленото обществено влияние на БСП

и разминаванията между нашите разработки за лява политика и онова, което се случва в социалната политика.
Според другарите, но и според мен, БСП, дори и искрено да желае, не е в състояние да провежда истинска лява политика в сегашната ситуация. Няма как държава, влязла вече в дългова спирала, при убито производство, да разпределя и преразпределя принаден продукт, който липсва. Всъщност сега-засега индустрията ни не функционира, а западноевропейският пазар, към който сме ориентирани, поначало е безперспективен за стоките, произведени в България. От друга страна, процедурите за внос и износ от развитите европейски държави са неизгодни за българския производител. Отказахме се от единствените открили се възможности за въвеждане на високи технологии – в енергетиката. Едва ли е нужно да посочвам очертаващата се криза в туризма.
Всичко това показва, че днес икономическата и социална политика са изключително зависими от външната политика. Докато не променим вектора на външната си политика, нещата ще си останат на сегашния им хал. С други думи, докато нашата държава е в положението на сателит на Вашингтон и на неговия политически антураж в Европа, нещата ще се влошават още повече.
Конкретно, БСП също трябва

да коригира рязко външнополитическия си курс

Да се противопостави на онези наши ръководители, които са готови заради евроатлантическите ценности да жертват националните ценности. В този аспект нашата партия в последно време правилно подлага на критика президентската и изпълнителната власт заради политиката, която водят спрямо Русия.
Какви стъпки е необходимо още сега да предприемем?
Необходимо е БСП да отстоява на всяка цена възвръщане на традиционните ни пазарни ниши в Русия и Близкия изток. Да настоява далеч по-последователно

за провеждането на независима политика

по примера на други държави членки на ЕС като Чехия, Гърция, Австрия, Унгария, Италия, Кипър и др. Това е свързано, разбира се, и със самокритика, тъй като през последните години ние като партия не успяхме да се противопоставим на разширяването на НАТО на Изток. Не намерихме сили, за да предупредим, че поетият от САЩ антируски курс води към световен конфликт и война.
Добре е, че вече организираме антивоенни митинги, че делегация начело с др. Миков посети Москва. Но нашето говорене срещу ангажирането на България в една евентуална война най-вероятно би намерило подкрепа и от партиите в управляващата коалиция, като се започне с Бойко Борисов и се стигне до Радан Кънев. Сега е необходимо много по-определено да формулираме моментите, които ни разграничават от мисленето и позициите на управляващата коалиция. Така по-скоро ще успеем да си върнем и загубените гласове.
Няколко примера. Единия вече го споменах. В политическата декларация трябва открито да се заяви,

че БСП е срещу разширяването на НАТО на Изток

Че БСП няма намерение да жертва националните интереси. Че тя ще развива приоритетно политическите, икономическите и духовните връзки с Руската федерация, както и останалите държави от БРИКС. БСП е в правото си да признае демократично проведения референдум в Крим за отговарящ на основополагащия принцип в Устава на ООН за самоопределение на нациите.
БСП е призвана не само да се обяви въобще срещу милитаризацията на България в момента, но и да каже категорично, че е за прекратяване на договора за разполагане на американските бази у нас. Надявам се, че нашите депутати в Народното събрание са наясно, че в края на месец май тази година предстои едно от най-тежките им изпитания.

Ако подкрепят продължаването на срока на базите

под какъвто и да било предлог, процесът на свиване на БСП може да стане и необратим. И ще носят отговорността за превръщане на България в мишена на бъдещи противопоставяния на Великите сили. Същото предупреждение важи и за евродепутатите на БСП.
Фалшив е и доводът, че определянето им като българо-американски гарантира българския им контрол. БСП трябва ясно да заяви, че е против установяването на Команден център на НАТО в София, както и против въвеждането на тежка военна техника на наша територия.
Уважаеми другари,
Ако наберем смелост да защитим своето становище, дори само във връзка с тези въпроси, ние вече ще сме заели национално отговорната позиция и наред с това за първи път ясно ще се разграничим от конюнктурната и национално безотговорна политика на партиите в управляващата коалиция и от техния партньор ДПС.
Докато нашето ръководство, парламентарната ни група и евродепутатите не кажат „не“ на двойните стандарти, на политическия конформизъм, докато не се научим

да не правим недопустими компромиси

дотогава шансовете за избягване на кризисното състояние, в което като партия сме изпаднали, ще бъдат минимални.
И още нещо, почерпено от непосредствените ми разговори с наши другари. Те продължават да се надяват, че най-сетне ръководството на БСП ще се откаже от политиката на „малките стъпки“, че ще пристъпи към радикални промени в организационния живот, във външнополитическия си курс, в обновяването на част от ръководните кадри.
И накрая, относно изборите за местна власт. Налага се и такова мнение, че основната трудност пред нас няма да е толкова изборът на конкретен кандидат за кмет или за общински съветник, а това да накараме хората отново да ни повярват и отново да гласуват не за друг, а за листата на БСП. На тези местни избори ще трябва да отидем най-напред с платформи и анализи, типични за парламентарните избори, като наред с това излезем и с предложенията си за решаване на местните проблеми. И тъй като нашите предложения за местни политики са солидно обосновани, необходимо е ръководството още веднъж да помисли как да върнем доверието в нашата партия на предстоящите избори за местна власт.